Home

Pastor Gert:

  • individueel en groepspastoraat voor iedereen binnen en buiten de kerk
  • coaching en advies voor kerkenraden
  • inspirerend spreker vanuit de Bijbel

Geloofscoaching

Ben je ziek, werkloos, bezorgd, angstig, wantrouwend, dankbaar, gelukkig, tevreden, hoopvol en wil je daarover wel eens praten met een ervaren pastor en coach?

Als geloofscoach wil ik samen met jou op zoek naar de aanwezigheid van God in je leven en naar een manier om je eigen verantwoordelijkheid te nemen in je geloof.

Door gesprek en allerlei (al of niet creatieve) werkvormen wil ik je helpen ontdekken wat jij zelf in huis hebt om te kunnen geloven of hoe God van buitenaf jou hoop, liefde en vertrouwen kan bieden.

Uiteraard met respect voor de waarden en geloofsinhouden die jijzelf belangrijk vindt.

Voor mij zijn waarden als openheid, ruimte en vrijheid kernbegrippen.

Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek om jouw behoeften en mijn mogelijkheden eerlijk te bespreken en zo mogelijk afspraken te maken over het te volgen geloofscoachingstraject.

Huwelijksvoorbereiding

Jullie willen op je trouwdag in een trouwdienst een moment van verdieping of gebed om zegen organiseren. Graag help ik jullie bij het nadenken over de vormgeving daarvan vanuit jullie ideeën daarover.

We doen dat door in een aantal gesprekken na te denken over het fundament van jullie relatie en de bron van jullie liefde.

Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek om verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Review:

Gert Zomer is met ons begonnen aan de weg naar de huwelijksinzegening. Samen met hem zoeken wij naar de rol van het geloof in onze levens en onze relatie. Gert staat open voor verschillende ideeën en opvattingen waardoor er geen goed of fout is in het denken, en filosoferen, over het geloof.
Dit maakt voor ons dat we ons veilig en vrij voelen in de gesprekken met Gert. Vrij om onze eigen weg en band te (her)vinden met God. Veilig om dieper over ons als persoon
te praten. Dit te samen maakt de weg naar het Huwelijk bijzonder.

Rick en Susanna

REVIEW 2:

Gert Zomer heeft een prachtige bijdrage geleverd aan onze trouwdag. Onze dienst was heel persoonlijk, omdat wij in het proces naar de dienst toe nauw met Gert konden samenwerken. Aan alles merk je dat Gert een zeer professioneel en ervaren spreker en dominee is, maar tegelijkertijd is Gert bereid om zeer flexibel te denken en een dienst op maat te leveren. Samenwerken met Gert raden wij dan ook aan iedereen aan!

Wouter en Susanne

Stervensbegeleiding

Je wordt ziek en weet dat je niet meer zult genezen. Wat doe je met je verdriet? Je vragen? Hoe kijk je terug op je leven, je relaties? Hoe neem je afscheid van het leven en de levenden om je heen? Hoe gaat je uitvaart er uit zien?

Deze moeilijke, maar onontkoombare vragen wil ik graag met je onder ogen zien. Om samen een waardig afscheid in te kunnen vullen.

Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek om verwachtingen op elkaar af te stemmen en om te zien of er een klik is tussen ons. Want dat laatste is onmisbaar!

 

Review:

Voor mijn werk als uitvaartbegeleider heb ik onlangs Gert benaderd om voor te gaan bij een afscheidsdienst. Mijn ervaring is zeer positief. Hij is zeer betrokken en benaderbaar naar de familie toe en daarbij draagt hij verfrissende ideeën aan. Tijdens de dienst is het erg prettig om naar hem te luisteren. Hij vertelt niet zomaar een verhaal/levensloop maar weet door middel van terugkerende kernwoorden, die te maken hebben met karaktereigenschappen van de overledene, een treffend en boeiend verhaal neer te zetten. Op deze manier weet hij een dienst zeer persoonlijk te maken en tilt alles net even naar een iets hoger niveau.

Veronic

Advies kerkenraden

Heb je als kerkenraad behoefte aan een inspirerende persoon met veel ervaring die een tijdje meeloopt en meekijkt en misschien bij jullie voorgaat? Ik heb kerkenraden begeleid in een proces van vernieuwing of bezinning op de toekomst van de gemeente. Ook heb ik ervaring met kerkenraden en gemeentes die na een moeilijke periode een doorstart willen maken. Als coach houd ik jullie een spiegel voor, zodat je oog krijgt voor hoe processen werken in de gemeente. Ik ga met jullie op zoek naar mogelijkheden om te veranderen en te groeien in het ´kerk-van-Jezus-Christus-zijn´. Als externe man, onafhankelijk ten opzichte van de gemeente, kan ik wellicht een goede hulp voor jullie zijn. We gaan samen op zoek naar hoe Jezus Christus in jullie gemeente aan het werk is en hoe we daarbij (beter) kunnen aansluiten.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek om verwachtingen op elkaar af te stemmen en om te zien of er een klik is tussen ons. Want dat laatste is onmisbaar!

Review:

Gert heeft ons als kerkenraad een grote dienst bewezen. Er was een situatie ontstaan waar we als raad niet goed mee wisten om te gaan. Hoe gaan we verder als krimpende gemeente?  Zijn we wel levensvatbaar als zelfstandige kerkelijke gemeente? Hoe gaan we hiermee om?

En dat gaf een behoorlijke pessimistische stemming bij de behandeling van toekomstplannen.

In deze fase is Gert op ons pad gekomen en heeft ons weer uit die negatieve spiraal kunnen weghalen.

Zijn methode en aanpak zijn wat ons betreft te vangen in de volgende begrippen:

  • Geduldig luisterend
  • Empathisch
  • Door vragen tot aan de essentie
  • Scherpe analyse

In een proces van gesprekken met de kerkenraad kwam stukje bij beetje een nieuw elan naar boven.

Belangrijk daarin te benoemen was een goed doordacht interview van Gert met een aantal gemeenteleden. Van daaruit is er ook een goed communicatie platform ontstaan. Waarin alle geledingen van de gemeente plezierig én inhoudelijk konden participeren.

Samenvattend: We kijken met grote voldoening en dankbaarheid terug op deze interventies van Gert!

Spreken

Wil je een creatieve, authentieke, inspirerende spreker? Ik ben beschikbaar voor allerlei soorten diensten als jeugddiensten, themadiensten, ouderendiensten, startavonden enz.

Mijn inspiratie haal ik niet uit mezelf, maar ontvang ik door een open houding voor wat de Geest via mij misschien wil zeggen. Ik word daarbij erg geholpen door een nieuwsgierige luisterhouding bij het lezen van de Bijbel en een diepe motivatie om wat ik daar lees te verbinden met het leven.

Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek om verwachtingen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen.

Kennismaken met Pastor Gert

Voluit heet ik Gert Zomer. Ik houd van mensen, zoek graag grenzen op en heb niet alle antwoorden. Graag zoek ik samen met mensen naar hoe in deze tijd het geloof geleefd kan worden. Ik heb, sinds ik in 1984 gemeentepredikant werd, ervaring opgedaan als inspirator, verbinder, coach. Woorden die mij als persoon typeren zijn: openheid, ruimte, vrijheid en veiligheid. Met deze kernwaarden kan ik dichtbij mensen komen en hen het vertrouwen geven dat we samen een begaanbare weg zullen vinden.

Ik ben getrouwd met Alie, samen kregen we 4 kinderen en 1 kleinkind. We hebben op het gebied van ziekte en gezondheid veel in onze rugzak zitten. Daardoor heb ik geleerd om de gebroken werkelijkheid onder ogen te zien en niet met makkelijke antwoorden weg te masseren.

Geloven staat voor mij gelijk aan zoeken, vragen, niet-weten, verlangen, niet-begrijpen, heen-en-weer geslingerd worden, hopen, liefhebben …

Iets uit mijn CV:

Naast mijn opleiding aan de Theologische Universiteit in Kampen heb ik in 2017 een training coaching afgerond aan Windesheim Zwolle.

De afgelopen jaren ben ik naast mijn werk als gemeentepredikant 1 dag in de week actief geweest als pastoraal gastheer bij AHA in Amsterdam, een inloophuis voor dak- en thuislozen.

Mijn hobby is kunst en actief schilderen.