Kennismaken met Pastor Gert

Voluit heet ik Gert Zomer. Ik houd van mensen, zoek graag grenzen op en heb niet alle antwoorden. Graag zoek ik samen met mensen naar hoe in deze tijd het geloof geleefd kan worden. Ik heb, sinds ik in 1984 gemeentepredikant werd, ervaring opgedaan als inspirator, verbinder, coach. Woorden die mij als persoon typeren zijn: openheid, ruimte, vrijheid en veiligheid. Met deze kernwaarden kan ik dichtbij mensen komen en hen het vertrouwen geven dat we samen een begaanbare weg zullen vinden.

Ik ben getrouwd met Alie, samen kregen we 4 kinderen en 1 kleinkind. We hebben op het gebied van ziekte en gezondheid veel in onze rugzak zitten. Daardoor heb ik geleerd om de gebroken werkelijkheid onder ogen te zien en niet met makkelijke antwoorden weg te masseren.

Geloven staat voor mij gelijk aan zoeken, vragen, niet-weten, verlangen, niet-begrijpen, heen-en-weer geslingerd worden, hopen, liefhebben …

Iets uit mijn CV:

Naast mijn opleiding aan de Theologische Universiteit in Kampen heb ik in 2017 een training coaching afgerond aan Windesheim Zwolle.

De afgelopen jaren ben ik naast mijn werk als gemeentepredikant 1 dag in de week actief geweest als pastoraal gastheer bij AHA in Amsterdam, een inloophuis voor dak- en thuislozen.

Mijn hobby is kunst en actief schilderen.